گالری فرم استخدام دانلودها اخبار تالار گفتگو نمونه گیری در منزل پذیرش آنلاین
امروز : شنبه ، 8 آذر 1399        ساعت :


ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 

نام کاربری :
رمز ورود :

جستجوی آزمایش

روز و زمان انجام آزمایش
نمونه هر روز گرفته میشود ولی انجام آن فقط روزهای یکشنبه میباشد
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
جوابدهی روز دوشنبه می باشد
اطلاعات بالینی
1. تشخيص هيپوتيروئيدي اوليه و افتراق آن از نوع هيپوتيروئيدي ثانويه ( هيپوفيزي) و نوع سوم (هيپوتالاموسي)2. پایش بیماران درمان جایگزینی با تیروئید اگزوژن 3. تأیید مهار هورمون محرک تیروئید (TSH) با تیروکسین درمانی در بیماران با سرطان تیروئید. 4. تشخیص هیپر تیروئیدیسم اولیه
مقادیر مرجع
12 ماه و بالاتر: 0.3-5.0 mIU/L تفسیر در هیپو تیروییدی اولیه (اختلال در عملکرد تیروئید) سطح پایین تری یدو تیرونین (T3) و تیروکسین (T4) محرک اصلی ترشح TRH و TSH می باشد. در این وضعیت سطح TSH بالا می باشد (3 تا 100 برابر مقادیر نرمال). در هیپوتیروئیدی ثانویه و نوع سوم به ترتیب عملکرد غده هیپوفیز و هیپوتالاموس به علت تومور، تروما یا انفراکتوس مختل می گردد. بنابراین TRH و TSH ترشح نمی شوند و سطح پلاسمایی این هورمونها با وجود تحریک ناشی از سطح پایین T3 و T4 نزدیک به صفر می رسد. این آزمایش برای کنترل درمان جایگزینی با تیروئید اگزوژن یا سرکوب آن نیز استفاده می شود. از این روش درمانی برای کاهش اندازه گواتر تیروئید استفاده می شود. در درمان جایگزینی و یا سرکوب تیروئید دوز داروی تجویزی باید به قدری باشد که سطح TSH را به کمتر از 2 برساند. این آزمون همچنین برای تشخیص هیپوتیروئیدی اولیه در نوزادانی که سطح T4 آنان پایین است انجام می شود. غالباً سنجش سطح T4 و TSH جهت تشخیص افتراقی اختلال عملکرد هیپوفیز از غده تیروئید بکار می رود. T4 پایین و TSH طبیعی یا بالا نشانه اختلال تیروئید است. T4 پایین و TSH پا
احتیاط ها
تجويز اخير راديوايزوتوپها ممكن است بر نتايج آزمايش اثر بگذارد. بیماری شدید ممکن است سبب کاهش سطح TSH گردد. افراد در معرض تماس با حیوانات ممکن است دارای آنتی بادی ضد حیوانی (anti-animal antibodies) باشند. این آنتی بادیها ممکن است در روشهای ایمونو اسی تداخل کرده و نتایج نا معتبر حاصل شود. سطح TSH دستخوش تغییرات روزانه می گردد؛ بطوریکه بالاترين حد ، 2 تا 4 صبح و كمترين مقدار، 4 تا 8 عصر مي باشد. دارو های افزایش دهنده: داروهاي ضد تيروئيدي، ليتيم، يديد پتاسيم، تزريق TSH، آميودارون، هالوپريدول، متي مازون، متوكلوپراميد، مرفين، فنوتيازين، TRH و اتوآنتي بادي هاي پلي كلونال TSH. دارو های کاهش دهنده: آسپرين ، دوپامين، هپارين، استروئيد ها، بروموكريپتين، تري يدوتيرونين، اتوآنتي بادي هاي منوكلونال، سوماتواستاتين، كاربامازپين، لوودوپا و فنتولامين.
منابع بالینی
منابع بالینی 1. کتاب جامع تست هاي تشخيصي و آزمايشگاهي پاگانا- دکتر مهتاب جعفر آبادي آشتياني و همکاران- نشر سالمي 2. کتاب جامع تجهيزات آزمايشگاهي فرآورده هاي تشخيصي- دکتر حميد رضا سقا و همکاران- نشر مير 3. Klee G, Hay I: Biochemical testing of thyroid function. Review. Endocrinol Metab Clin North Am 1997 Dec:26(4):763-775 4. Wilson J, Foster D, Kronenburg MD H, et al: Textbook of Endocrinology. Ninth edition, WB Saunders Company, 1998
نوع نمونه
سرم تازه و یا نگهداری شده در 4◦c
حجم نمونه
1ml
نگهداری نمونه
نمونه در C˚4 به مدت 7 روز و در C˚20- تا 1 ماه پایدار است.
راهنمای جمع آوری نمونه
1. پلاسماي EDTA مقادير پايين تري از TSH را نشان مي دهد.2. TSH داراي ريتم شبانه روزي مي باشد، به صورتيكه بالاترين حد ، 2 تا 4 صبح و كمترين مقدار، 4 تا 8 عصر مي باشد.
معیار رد نمونه
همولیز شدید نمونه مورد قبول نمی باشد.
نام های مشابه
هورمون محركه تيروئيد، تيروتروپين